@המוזיקאי אמר בהסקופים של סקופר:

@סקופר אמר בהסקופים של סקופר:

נראה לי מספיק. לא?...

מספיק להיום אבל לא מספיק לתמיד... 😉
נשמח לעדכוני סקופים מידי יום...

נשתדל בל"נ ובעז"ה
שב"ש!