@מנאששש (כמה סולמות יש?)
אם אני לא טועה יש 12 סולמות.
לגבי מקאמים אאל"ט יש 70 אם זה עם רבעים, ולא יודע מכמה אם זה עם שמיניות
(אפשר לחשב לבד)